ജാക്ക് റസ്സൽ ടെറിയർ | കുഞ്ഞൻ കാവൽ നായ | Jack Russell Terrier


കണ്ടാൽ ഒരു കുഞ്ഞു ക്യൂട്ട് ഡോഗ് …
കൂർത്തതാണോ മുഖം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ ??
ടോട്ടൽ സൈസ് ഒരു ബീഗിളിന്റെ അത്രയേ വരൂ …

പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജാക്ക് റസ്സൽ ടെറിയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞൻ നായകളെ പറ്റിയാണ് …

വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു ജീവികളുടെ ശല്യമുണ്ടോ ???
എന്നാൽ ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തൻ മതി ….
എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും …..

ഹെവി ബ്രീഡുകളെ പോലെ തീറ്റ ചെലവില്ല ..
രോമമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ …കോട്ടിനു സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണ്ട …
അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള
കുഞ്ഞൻ നായകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ….

വീഡിയോ കാണുക അപിപ്രായങ്ങൾ കമ്മെന്റുകൾ ആയി അറിയിക്കുക .
എല്ലാവിധ വിവരങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടുക
അക്ഷയ് :9633092856

https://www.facebook.com/laelapskennel/

ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കലെ..
https://www.facebook.com/VickiesGreenyy/

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കലെ..
https://www.instagram.com/vickies_gre…

“Bensound.com”

Good For You by THBD https://soundcloud.com/thbdsultan

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0

Free Download / Stream: http://bit.ly/2PgU6Mu

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/-K_YSjqKgvQ

Support THBD

thbdmusic@gmail.com

https://www.facebook.com/thbds

https://www.youtube.com/channel/UCoXf…

Adventures by A Himitsu https://soundcloud.com/a-himitsu

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0

Free Download / Stream: http://bit.ly/2Pj0MtT

Music released by Argofox https://youtu.be/8BXNwnxaVQE

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/MkNeIUgNPQ8

––––––––––––––––––––––––––––––

???? Track Info:

Title: Adventures by A Himitsu

Genre and Mood: Dance & Electronic + Happy

––––––––––––––––––––––––––––––

Miami by Del https://soundcloud.com/del-sound

Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/miami-del

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/EBiW6CVcMes

––––––––––––––––––––––––––––––

???? Track Info:

Title: Miami by Del

Genre and Mood: Dance & Electronic + Calm

39 thoughts on “ജാക്ക് റസ്സൽ ടെറിയർ | കുഞ്ഞൻ കാവൽ നായ | Jack Russell Terrier”

  1. ????The Jack Russell Terrier is a small terrier that has its origins in fox hunting in England. It is principally white-bodied and smooth, rough or broken-coated .These jaunty little fellows pack lots of personality into a compact, rectangular body standing 10 to 12 inches at the shoulder. Their dark, almond-shaped eyes and mobile V-shaped ears bring out the keenly intelligent expression—an endearing hallmark of the breed. All three coat types are mostly white with markings that are tan or black, or both. Russells move with a free, effortless gait that announces the breed’s innate confidence.
    Height: 10-12 inches
    Weight: 9-15 pounds
    Life Expectancy: 12-14 years
    Group: Terrier group :)????

Comments are closed.